[Giới thiệu] Ủng bão hạnh phúc – Thanh Lạc Phong Hàn

[Thần điêu hiệp lữ Đồng nhân]

Ôm lấy hạnh phúc

(tạm dịch)

183143jlt28v04vpfp1vv0

.

Tựa gốc: Ủng bão hạnh phúc

Tác giả: Thanh Lạc Phong Hàn

Thể loại: Thần điêu hiệp lữ Đồng nhân, cổ trang, cung đình, giang hồ, nhất thụ đa công, 4p, công sủng thụ, thanh thủy, HE

Tình trạng: hoàn

……………………………………….

Giới thiệu:

Tiếp tục đọc