[Nhân ngư Tiểu Nam] Chương 39 + 40 + 41

39

Không chờ Tiểu Nam nghịch đủ, Hải Thiên Lam đã bắn tinh dịch vào trong thân thể bé, dịch trắng chảy ra từ khe hở nơi hai người dính chặt, bị Hải Thiên Lam bôi lên hạ thể Tiểu Nam.

Tiếp tục đọc

Advertisements