[Giới thiệu] Hattori vs Conan

Hattori vs Conan

.

10641930_084958

(hình ảnh chỉ mang tính lừa tềnh)

.

Tác giả: ?

Thể loại: đoản văn, H văn, Conan đồng nhân, 1×1, ôn nhu công x biệt nữu thụ, luyến đồng, HE

Cặp: Hattori x Conan

Tình trạng: hoàn

………………………………………

Giới thiệu:

Tiếp tục đọc

Advertisements