[Giới thiệu] Tứ kiêu chi sơn tặc – Keepe

Tứ kiêu chi sơn tặc

.

4ca2b988ga4b8fb41af79690

(hình ảnh chỉ mang tính lừa tềnh)

.

Tác giả: Keepe

Thể loại: cổ trang, chiến loạn, 1×1, cường nhược, ôn nhu dã thú công x hiền hòa đại phu thụ, nhân cách phân liệt, ngắn, cao H, ấm áp, HE

Tình trạng: hoàn

…………………………………….

Giới thiệu:

Tiếp tục đọc