[Nhân ngư Tiểu Nam] Chương 35 + 36 + 37 +38

35

Nói tới đây Thủy Hàn vẫn còn chưa rõ, Lâm Lãng đành cất cao giọng hỏi:

Tiếp tục đọc