[Nhân ngư Tiểu Nam] Chương 32 + 33 + 34

32

Hải Thiên Lam ôm lấy Tiểu Nam, cười cười, Tiểu Nam đang dùng cách của riêng mình để an ủi anh.

Tiếp tục đọc

Advertisements