[Giới thiệu] Mạt thế thiên tai chi liệt biến – Nhất Diệp Vũ Thủy

Mạt thế thiên tai chi liệt biến

.

55417817201212012226402723135493642_001

.

Tác giả: Nhất Diệp Vũ Thủy

Thể loại: mạt thế, dị năng, tùy thân không gian, cường cường, cường đại quân công x dần biến cường thụ, công sủng thụ, ấm áp, HE

Tình trạng: hoàn

…………………………………

Giới thiệu: (By Tuyết Lạc)

Tiếp tục đọc