[Nhân ngư Tiểu Nam] Chương 11 + 12 + 13

11

Hải Thiên Lam đi vào biệt thự, bí thư cùng hai bảo tiêu đang ngắm biển ở vách đá, thấy sếp trở về liền qua xem, khi bọn hắn nhìn rõ ‘thứ’ trong lòng Hải Thiên Lam, đều ngây ngẩn cả người.

Tiếp tục đọc