[Giới thiệu] Phách đạo thân vương quật tình lang – Nhu Ân

Phách đạo thân vương quật tình lang

.

7B39C219C8A7F94B0876616032E49ADC_772_546

(hình ảnh chỉ mang tính lừa tềnh)

.

Tựa gốc: Phách đạo thân vương quật tình lang/ Khốc vương gia dữ tiếu thiểu gia

Tác giả: Nhu Ân/ Lâm Nhã Nhu

Thể loại: cổ trang, Thanh triều, 1×1, cường nhược, phúc hắc bá đạo công x thiên chân xinh đẹp thụ, cao H, ấm áp, công sủng thụ, chút ngược,  HE

Tình trạng: hoàn

……………………………..

Truyện nội dung cũng chẳng có gì, chủ yếu là quá trình sủng – H – sủng – H – … =.,=

.

Giới thiệu:

Tiếp tục đọc