[Giới thiệu] Bối phán đích trừng phạt

Bối phán đích trừng phạt

.

5147895849062115132

(hình ảnh chỉ mang tính lừa tềnh)

.

Tác giả: ?

Thể loại: đoản văn, H văn, SM, cường bạo, chủ công, công yêu thầm thụ

Tình trạng: hoàn

………………………………..

Vừa thi xong 2 môn đầu, làm bữa thịt giải xui =.,=

.

Giới thiệu:

Tiếp tục đọc