[Thông báo] Đã có ebook Cuồng Lỗ Ngạo Khí Trang Chủ

Moji người muốn save về thì tới phần mục lục truyện để lấy link down và pass nhé :”>