[Thiên long bát bộ YY] Phỏng vấn Tiêu Đoàn

Tiểu Bạch: Mấy hôm cùng Hắc lên Sapa chơi nên bỏ bê nhà cửa, sr mọi người nhé T_T sáng nay vừa về nên post nốt quà đây :”>

.

.

.

【 Tiêu Đoàn vương đạo 】

Tiêu Đoàn phỏng vấn~!

Tiếp tục đọc