[Giới thiệu][Lục Tiểu Phụng đồng nhân] Diện than truy thất ký – Giới Yên Chân Nhân

[Lục Tiểu Phụng đồng nhân]

Diện than truy thất ký

.

6439765420121217223542091

.

Tác giả: Giới Yên Chân Nhân

Thể loại: Xuyên việt, Lục Tiểu Phụng đồng nhân, võ hiệp, chủ công, thụ bị mù, 1×1, cường cường, băng sơn diện than công x ôn nhu khả ái thụ, ngốc công ngốc thụ, công sủng thụ, ấm áp, thanh thủy,  HE

Cặp: Đường Vô Huân x Hoa Mãn Lâu

Tình trạng: Hoàn

……………………………………………………….

Tình yêu của ngốc công ngốc thụ dễ thương chết X”DDDDD

.

Giới thiệu:

Tiếp tục đọc