Xuyên việt thì không đích ái luyến – Tịch Mịch Nghiễm Tràng

Tình yêu xuyên thời không

(tạm dịch)

4dc64207jw1duinhlkmuxj

(hình ảnh chỉ mang tính lừa tình)

.

Tác giả: Tịch Mịch Nghiễm Tràng

Thể loại: đoản văn, cổ trang, xuyên, 1×1, bá đạo công x dương quang thụ, ấm áp, thanh thủy, HE

Tình trạng: hoàn

……………………………….

Giới thiệu:

Tiếp tục đọc