[Cuồng Lỗ Ngạo Khí Trang Chủ] Chương 6

Đệ lục chương

.

Độc Cô Phong Thanh trở lại giang hồ đã được bốn tháng, suốt khoảng thời gian này, hắn là quầng sáng rực rỡ nhất trên võ lâm. Kiếm kỹ vượt trên cả thần diệu, cùng cá tính chưa bao giờ tự biện giải của hắn, đều là những điểm đặc dị thu hút mọi người.

Tiếp tục đọc