[Merlin đồng nhân] One night, they kissed

Một đêm ấy, họ hôn nhau

(tạm dịch)

948782529822720ec91e1b727bcb0a46f01fabd3

(hình ảnh chỉ mang tính lừa tình)

.

Tác giả: ?

Thể loại: Merlin đồng nhân, hiện đại, minh tinh, 1×1, thâm tình công x đơn thuần thụ, chút ngược, ấm áp, thanh thủy, HE

Tình trạng: hoàn

Cặp chính: Bradley x Colin

……………………………………………..

1 fanfic về phim giả tình thật giữa Bradley và Colin, 2 bạn thủ vai Arthur và Merlin trong phim Merlin truyền kỳ =)))

Tiếp tục đọc