[Thông báo] Đã có Ebook Nhân thú loạn

Link down đã được cập nhật ở Mục lục truyện Nhân thú loạn

Mọi người tới đó coi pass và nhận hàng nhé :”> (Sr vì sự chậm trễ)

.

.

.