[Cuồng Lỗ Ngạo Khí Trang Chủ] Chương 5

Đệ ngũ chương

.

“Ngươi nói gì?” Thủy Tự Hàn ngẩng đầu lên, trong đáy mắt chỉ toàn là khó hiểu, vừa rồi hình như y có nghe thấy gì đó, nhưng Độc Cô Phong Thanh nói quá nhỏ, y cơ hồ chỉ nghe ra mấy chữ, cũng chưa thể nắm bắt được toàn bộ ý tứ của hắn, nhưng y biết đó là một câu rất quan trọng, cho nên y muốn hỏi.

Tiếp tục đọc