Liên Nguyệt – Lữ Phi

Liên Nguyệt

.

4ca2b98844a47992b8f75690

(hình ảnh chỉ mang tính lừa tình)

.

Tác giả: Lữ Phi

Thể loại: cổ đại, cổ xuyên kim, kim xuyên cổ, cung đình tranh đấu, sa trường chiến loạn, 1×1, cường cường, lãnh khốc phúc hắc công x tài trí tuyệt mỹ thụ, vạn nhân mê thụ, chủ thụ, ngược, thanh thủy, SE

Tình trạng: hoàn

………………………………………………….

Cảm giác sau khi đọc truyện: Đang lâng lâng trên nệm giường êm áp thì bị rơi xuống tận đáy bồn cầu 囧

.

Giới thiệu:

Tiếp tục đọc