[Giới thiệu] Cổ tâm linh lung – Nịch Văn

Cổ tâm linh lung

.

hangkoban

(hình ảnh chỉ mang tính lừa tình)

.

Tác giả: Nịch Văn

Thể loại: hiện đại lẫn cổ đại, phản xuyên qua, 1×1, ôn nhu cường công x ôn nhuận nhược thụ, công sủng thụ, chút ngược, ấm áp, HE

Tình trạng: hoàn

………………………………….

Chuyện tình vượt thời gian a =)))

.

Giới thiệu:

Tiếp tục đọc