[Merlin đồng nhân] Don’t lie to elf – An Thập Nhất

Đừng nói dối với tinh linh

(tạm dịch)

a3ea35294d1c3f8a9b250a37

.

Tên gốc: Don‘t lie to elf (biệt đối tinh linh tát hoang)

Tác giả: An Thập Nhất

Thể loại: Merlin đồng nhân, đoản văn, trung cổ, ma pháp huyền huyễn, 1×1, cường cường, nhiệt tình công x ngơ ngác thụ, hài, ấm áp, sinh tử, HE

Tình trạng: hoàn

Cặp chính: Arthur x Merlin

……………………………………………

Giới thiệu:

Tiếp tục đọc