[Giới thiệu] Thần tịch chi luyến – Lam Nguyệt Ảnh

Thần tịch chi luyến

.

(hình ảnh chỉ mang tính lừa tình)

.

Tác giả: Lam Nguyệt Ảnh

Thể loại: dị thế đại lục, Tây phương huyền huyễn, song sinh huynh đệ, cường cường, 1×1, lãnh khốc công x thông minh thụ, thanh thủy văn, công sủng thụ, HE

Tình trạng: hoàn [VIP]

……………………………………….

Giới thiệu:

Tiếp tục đọc