Tình hoặc

Tình hoặc

.

(hình ảnh chỉ mang tính lừa tình)

.

Tác giả: ?

Thể loại: hiện đại, 1×1, phúc hắc công x cao ngạo thụ, anh em họ, hắc bang, tàn bệnh (thụ liệt 2 chân), ngược công, trước ngược sau ngọt, ấm áp, HE

Tình trạng: hoàn

……………………………..

Giới thiệu:

Tiếp tục đọc