[Spoil] Luyến ái công chiêm sách lược – Vương Gia Huy

Luyến ái công chiêm sách lược

.

(hình ảnh chỉ mang tính lừa tình)

.

Tác giả: Vương Gia Huy

Thể loại: hiện đại, 1×1, cường nhược, phúc hắc ôn nhu công x đơn thuần khả ái thụ, thụ bị mù, ngọt ngào, công sủng thụ, HE

Tình trạng: hoàn

………………………………

Giới thiệu:

Tiếp tục đọc