Di vong bi thương – Duật Nhật

Quên đi bi thương

(tạm dịch)

.

Tựa gốc: Di vong bi thương

Tác giả: Duật Nhật

Thể loại: Hiện đại, nhất thụ nhất công, cường nhược, phúc hắc ôn nhu công x đơn thuần rụt rè thụ, bác sĩ x bệnh nhân, tàn bệnh (thụ gặp chướng ngại tâm lý, nhưng ko phải thiểu năng nhé :”D), ấm áp, thanh thủy, HE

………………………………………………………..

Giới thiệu:

Tiếp tục đọc