Thủy sinh hoa – Hàn Dạ

Thủy sinh hoa

.

.

Tác giả: Hàn Dạ

Thể loại: hiện đại, 1×1, ôn nhu thâm tình công x nhược yếu xinh đẹp thụ, tàn bệnh, ngược, HE

Tình trạng: hoàn

……………………………..

Hướng văn chủ yếu miêu tả nội tâm, thỉnh thoảng có xen vài câu thổ lộ giãy bày rất ư là sến súa ^_^ đến nỗi mặt thớt như ta khi đọc cũng phải nổi hết cả da vịt da gà ^﹏^

.

Giới thiệu:

Tiếp tục đọc