Chiêm sơn vi vương – Vô Xạ

Chiếm núi xưng vương

(tạm dịch)

.

Tác giả: Vô Xạ

Thể loại: cận đại, cường cường, 1×1, mỹ nhân yêu nghiệt nữ vương cảnh quan thụ x mặt dày vô sỉ thổ phỉ công, hài, ngược

Tình trạng: hoàn

Nhân vật chính:

  • Công: Vương Hồ Tử (QT dịch là anh Vương “râu” =)))
  • Thụ: Ngu Côn Sơn

……………………………………………………..

Văn án (edit từ QT):

Tiếp tục đọc