[Thông báo] Đã có ebook của “Thân ái đích, đại ca”

Đã có ebook của “Thân ái đích, đại ca”, mọi người cần thì qua phần mục lục truyện để lấy pass và link down nhé :”D

https://smileholic20.wordpress.com/2012/07/22/muc-luc-than-ai-dich-dai-ca/

Thân.

.

.

.