Nghiệt luân – Tịnh Nhiên

Nghiệt luân

.

(hình ảnh chỉ mang tính lừa tình)
.

Tác giảc: Tịnh Nhiên

Thể loại: hiện đại, phụ tử niên hạ, 1×1, bá đạo cố chấp độc chiếm dục siêu cường công x ôn nhu nhược yếu tàn tật thụ, cường thủ hào đoạt, công sủng thụ, chủ công, ngược, dằn vặt, BE

Tình trạng: hoàn

……………………………………………………..

Giới thiệu:

Tiếp tục đọc