[Thân ái đích, đại ca] Chương 10

(10)

Giống như mọi khi, Trầm Tĩnh và Trầm Thược cuối tuần nào cũng đến chỗ cha mẹ một lần.

Tiếp tục đọc