[BTTA] Chương 56

 

Đệ ngũ thập lục chương

 

Tới nơi mà hai người đã hẹn gặp, thấy bên cạnh Hoằng Nhưng cũng không có Thụ Thanh, Mộ Hàm xoay người định tiếp tục đi tìm, Hoằng Nhưng đã tiến lên ngăn y lại: “Chúng ta về y thất trước đã.”

Tiếp tục đọc