[BTTA] Chương 55

 

Đệ ngũ thập ngũ chương

 

Tới đại sảnh, một nam tử béo tròn liền đi đến trước mặt Duệ Vũ Việt Trạch, khuynh thân cúi đầu: “Phụng mệnh hiên chủ Mặc Bình hiên của ta, tại hạ Lâm Văn Hạo đặc biệt đến thăm hỏi cốc chủ.”

Tiếp tục đọc