[Thân ái đích, đại ca] Chương 8

(8)

Hai người hiện tại đã rõ ràng là quan hệ tình nhân, Trầm Tĩnh lại càng thêm cưng chiều Trầm Thược, hôn hôn ôm ôm tất nhiên khỏi phải nói, cấm dục cũng không cần nữa~ nhưng nghĩ đến Trầm Thược còn phải đến trường, hơn nữa lo tuổi cậu còn nhỏ, nên làm chuyện gì cũng không thể quá thường xuyên.

Tiếp tục đọc