[Thông báo] Chúc mọi người quốc khánh chơi vui :”D

Tình hình là ta vừa lết về dc đến nhà sau 3 ngày đập phá ở Nha Trang, năng lượng tích cóp suốt 3 tháng hè ròng rã cũng dồn hết vào mấy vụ ăn chơi nên giờ đã hoàn toàn kiệt sức (_ _!!) chắc ta phải dành ra 1 – 2 ngày nữa để dưỡng thương và bóp rượu cho mấy phần cơ bắp đã lâu ko vận động T_T

Chúc mọi người chơi vui nhé :”D hẹn gặp lại trong vài ngày tới