[BTTA] Chương 53

 

Đệ ngũ thập tam chương

 

Từ lúc rời đi y thất đến giờ, hai người không ai nói một câu, không khí đóng băng kết tụ quanh họ. Đối diện hồi lâu, thanh âm thấp trầm lãnh liệt mới truyền ra từ trong miệng Hoằng Nhưng: “Ngươi thương hắn không?”

Tiếp tục đọc