[Review] Tuyệt Sắc – Tử Vũ

Tuyệt Sắc

(hình ảnh chỉ mang tính chất buôn máu =)))

.

Tác giả: Tử Vũ

Thể loại: truyện ngắn, hiện đại, phụ tử niên hạ, phụ thụ tử công, nhất công nhất thụ, phúc hắc công x đơn thuần ngốc ngốc thụ, suất công mỹ thụ, chút ngược, bình thản ấm áp, HE

Tình trạng: hoàn

………………………………

Giới thiệu:

Tiếp tục đọc