[Thân ái đích, đại ca] Chương 3

(3)

Từ sau khi Trầm Thược có Hạ Du cùng bàn bạc về chuyện yêu đương, hai cái đầu đã lập định hàng tá kế hoạch, mà căn bản, đều là do Trầm Thược nghĩ ra, sau đó mới nghiêm túc trình bày với Hạ Du để trưng cầu ý kiến. Hạ Du mỗi khi im lặng nghe xong, cũng chỉ đơn giản phán một câu đánh giá, nhiều lần đều khiến sự tự tin của Tiểu Thược chịu sự đả kích nghiêm trọng.

Tiếp tục đọc