[Nhân Thú Loạn] Chương 2

2

Hắc Kim dùng tất cả yêu thương liếm đi những giọt nước mắt trên gương mặt Trovey: “Ta yêu em! Trovey, cho nên ta phải đi. Ta đã đến kỳ động dục rồi, nếu thật sự không đi, ta sợ ta sẽ làm tổn thương em mất.”

Tiếp tục đọc