[Thông báo] Xác ướp trở lại

Ta đã về rùi đây mọi ng ơi, nhớ cả nhà quá T_T mấy hôm bị tống ra đảo sóng biển át sóng mạng nên chẳng vô blog dc (_ _!!)

tình hình là tinh lực của ta đã bị Hắc hút hết trong mấy ngày trăng mật nên cần thời gian để phục hồi TT^TT ngày mai sẽ tiếp tục sự nghiệp từ trung khuyển chuyển sang culi, cố gắng lấp hết mấy cái lỗ đen vũ trụ đang đào dở T_T

mọi ng cứ chuẩn bị mấy bịch máu đi nhé :”X