[Review] Minh châu hữu lệ, thương hải vô kỵ – Tự Thanh Phong

Minh châu hữu lệ, thương hải vô kỵ

.

.

Tên truyện: Minh châu hữu lệ, thương hải vô kỵ

Tác giả: Tự Thanh Phong

Thể loại: xuyên việt, tổng võ hiệp, đồng nhân, Dương Quá x Vô Kỵ, 1×1, cường cường, bá đạo cuồng dã ôn nhu công x thiện lương đáng yêu ngây thơ thụ, công sủng thụ, chút ngược, HE

Tình trạng: hoàn+PN

………………………………………….

Giới thiệu:

Tiếp tục đọc