[Review] Nhân ngư – Du Long

rất thik cái hình này X”D

.

Tác giả: Du Long

Thể loại: đoản văn, tương lai viễn tưởng, nhân ngư (người máy?), phúc hắc lãnh đạm công x xinh đẹp nhược thụ, HE

Tuyển tập: nhân thú

Tình trạng: hoàn

………………………………

Giới thiệu:

Tiếp tục đọc