[BTTA] Phiên ngoại chi Sơ ngộ – Cửu

 

Phiên ngoại chi Sơ ngộ ( cửu )

 

Cửu.

 

“Trẫm cho ngươi thời hạn ba ngày, nếu hắn chấp nhận tình cảm này của người. . . Trẫm sẽ giúp ngươi.” Cố nén sự nóng nảy cùng lo lắng trong nội tâm, Hoằng Nhưng nhìn thẳng vào mắt Hồi Vân, cho ngươi một cơ hội, cũng là cho chính trẫm một cơ hội duy nhất.

Tiếp tục đọc