[Hint] Ash x Gary – Pokemon =)))

Warning: fan của Pokemon và những ai muốn giữ cho mình 1 tuổi thơ an bình *amen*

.

.

Tiếp tục đọc