[Spoil] Nghiệt tử – Toa Nhạc Mỹ

(hình chỉ mang tính minh họa)

.

Tác giả: Toa Nhạc Mỹ

Thể loại: hiện đại, nhất thụ lưỡng công, (có cảnh) 3p, phụ tử niên hạ, cường công nhược thụ, cường thủ hào đoạt, song tính nhân, nam nam sinh tử, HE

Tình trạng: hoàn

……………………………………………………….

Xì poi của 1 bạn hủ Tàu:

Tiếp tục đọc