[BTTA] Chương 32

Đệ tam thập nhị chương

Cốc cốc. . .

“Chủ tử, nước thuốc đã được đun xong, có cần khiêng vào trong phòng luôn không ạ?” Thanh âm cung kính của Vãn Hoa vọng vào từ ngoài cửa.

Tiếp tục đọc