[CTBBGT] Chương 77: Tai họa …

Kì thi cuối kỳ, đối với sinh viên đại học mà nói, là một cuộc chiến không có khói thuốc súng, cái này liên quan đến vấn đề học kỳ sau có phải thi lại hay không, quá trình thi lại thường thường rất thống khổ, kết quả luôn rất bi ai, cho nên mỗi đợt thi cuối kỳ đều phải rất thận trọng.

Hai ngày này Kiều gia mua sắm một lượng lớn các loại cá tươi, khiến cho đồng nghiệp trong thương giới cho rằng Kiều gia chuẩn bị chuyển sang kinh doanh thuỷ sản, bởi vì ngoại trừ mua cá ra, Kiều gia còn mời hai vị chuyên gia dinh dưỡng học, mang vẻ cực kỳ thần bí lại rất nghiêm trọng.

***

Tiếp tục đọc