[BTTA] Chương 28

 

Đệ nhị thập bát chương

 

“Ta cho tới bây giờ chưa từng yêu ngươi, . . . Khụ khụ. . . Ngươi không cần lừa mình dối người nữa. . . .” Thanh âm vô cùng suy yếu, khiến Hoằng Nhưng chỉ biết câu này không phải lời thực tâm trong lòng Thụ Thanh, lại bất giác đau xót.

 

Tiếp tục đọc