[Preview] Takumi kun

chắc mọi người đều biết series quá nổi tiếng này rồi nhỉ :”>

nhưng ta vẫn xin dc phép nhắc lại để những bạn mới bc vào thế giới BL biết đến ^^~

.

.

.

Phần 1

(ta thik phần này nhất, cả bé Takumi lẫn Gii sama đều quá đẹp và dễ thương X”D)

Tiếp tục đọc