[Review] Trọng sinh chi thiên niên cổ thi – Thập Nguyệt Vị Mạt

Tên truyện: Trọng sinh chi thiên niên cổ thi
Tác giả: Thập Nguyệt Vị Mạt
Thể loại: hiện đại, trọng sinh, đạo mộ, huynh đệ văn, niên thượng, 1×1, ôn nhu công x biệt nữu thụ, công sủng thụ, HE
Tình trạng: hoàn+PN [VIP]

………………………………………..

Giới thiệu:

Tiếp tục đọc