[Review] Cực phẩm thiếu niên hỗn dị thế – Duẫn Gia

.

Tên truyện: 极品少年混异世

Tác giả: 尹琊

Thể loại: phụ tử, niên thượng, phúc hắc công x tiểu bạch thụ, cường công cường thụ, mỹ công mỹ thụ, ngược tâm ngược thân (*) =)))

Tình trạng: Hoàn

………………………………

Giới thiệu:

Tiếp tục đọc